2017-03-07

Przyjmowanie i załatwianie spraw

1) miejsce przyjmowania interesantów : sekretariat

 2) w jakich dniach i godzinach :

                                                            od poniedziałku do piątku

                      w godz. 8:00 – 15:30

 3) w jaki sposób odbywa się przyjmowanie i załatwianie spraw : osobiście

     lub korespondencyjnie

 4) jaki system kancelaryjny obowiązuje w jednostce : system kancelaryjny

     zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt oraz Instrukcją

     Kancelaryjną

 5) w jaki sposób załatwiane są sprawy pisemne np. w formie odręcznej

     ( skrócona ), korespondencyjnej: w formie odręcznej i korespondencyjnej

     oraz innej np. na gotowych formularzach

 6) w jakiej kolejności załatwiane są sprawy : według kolejności ich wpływu

     i stopnia pilności