2017-03-07

Organizacja szkoły

Dyrektor : mgr Mirosław Śnigórski

Wicedyrektor: wicedyrektor ds. dydaktycznych mgr Grażyna Danielko, wicedyrektor ds. sportu mgr Roman Stelmaszyk

Główny ksiegowy: mgr Monika Pijanka