2017-03-07

Informacje o jednostce

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków

ul. Katowicka 35

45-061 Opole

tel./fax 77 4542885

e-mail : szkola@psp2.opole.pl

www.psp2.opole.pl